Inschrijven

U kunt zich online inschrijven via onderstaand formulier of u kunt het formulier uitprinten en meenemen naar de gym via deze link: Inschrijfformulier.

10 + 14 =

1.     Er is inschrijfgeld verschuldigd.

2.     Het lesgeld is via een doorlopende machtiging maandelijks of per kwartaal tot wederopzegging verschuldigd. Het verschuldigde bedrag zal telkens voorafgaand aan de overeengekomen periode automatisch worden geïncasseerd. Contante betaling van het lesgeld kan uitsluitend per kwartaal vooraf worden voldaan. Contributiewijzigingen kunnen zonder tegenbericht worden doorgevoerd.

3.     SCORPIO GYM hanteert een opzegtermijn van een maand. Als de deelnemer van verdere deelname afziet, dient hij/zij dit persoonlijk mede te delen aan de organisatie en stopt automatisch de verplichting tot betaling van verdere lesgelden. Bij geen of niet tijdige ontvangst van het lesgeld (bijv. niet kunnen incasseren via de bank) kan deelname aan de sportactiviteiten worden ontzegd.

4.     SCORPIO GYM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de deelnemer (hieronder verder aangeduid als “de deelnemer”) tijdens de sportactiviteiten georganiseerd door SCORPIO GYM.

5.     SCORPIO GYM en haar personeel/instructeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten.

6.     SCORPIO GYM heeft het recht schade veroorzaakt aan het gebouw en/of materialen te verhalen op de deelnemer.

7.     SCORPIO GYM en haar instructeurs hebben het recht een deelnemer of toeschouwer, indien ze zich niet aan de regels houden, zonder opgaaf van redenen de toegang te weigeren tot de training en/of trainingslocatie. Tevens hebben SCORPIO GYM en haar instructeurs het recht een deelnemer uit de training en/of trainingslocatie te verwijderen zonder opgaaf van redenen.

8.     SCORPIO GYM heeft trainingsmaterialen tot haar beschikking die, tijdens de les gebruikt kunnen worden. Deze trainingsmaterialen dienen na afloop van de training bij de instructeur persoonlijk te worden ingeleverd.

9.     De deelnemer dient zich voor aanvang van de lessen in de trainingsruimte te bevinden in kleding waarin het sporten mogelijk is, ten einde vertraging van de aanvang van de les te voorkomen.

10.   Een mannelijke deelnemer dient een eigen tok en mondbitje te dragen ter bescherming. Een vrouwelijke deelneemster dient een eigen sportbeha en mondbitje te dragen ter bescherming, maar een kruis- en borstbeschermer is optioneel.

11.   Een deelnemer dient zelf aan de instructeur medische zaken (bijvoorbeeld blessures, handicaps) te melden aan de instructeur zodat daarmee rekening gehouden kan worden bij de training.

12.   Het is niet toegestaan om met straatschoeisel de trainingsruimte te betreden. Sportschoeisel tijdens de training is alleen toegestaan na overleg en goedkeuring van de instructeur.

13.   Na aanvang van de les beslist de instructeur of laatkomers alsnog toegestaan wordt mee te trainen.

14.   Tijdens de les is het niet toegestaan om de trainingsruimte te verlaten zonder toestemming van de instructeur.

15.   Bezittingen (kleding, schoeisel, mobiele telefoons etc) dienen tijdens de les in de trainingsruimte te worden neergezet op een door de instructeur aangewezen plek, ten einde vermissing te voorkomen.

16.   Mobiele telefoons dienen tijdens de les uitgeschakeld te staan.

17.   Het is niet toegestaan sieraden (oorbellen, ringen, horloges, piercings, etc) te dragen tijdens de les.

18.   In de trainingsruimte is het niet toegestaan te roken en/of alcoholische drank te nuttigen.

19.   Het is de deelnemer niet toegestaan het geleerde buiten de sportschool in praktijk te brengen. SCORPIO GYM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel dat hierdoor aan een ander wordt toegebracht.

20.   De deelnemer is niet bevoegd het geleerde buiten de sportschool te doceren of op ander wijze over te dragen zonder toestemming van SCORPIO GYM.

SCORPIO GYM, REGGESTRAAT 11, ALMELO, OVERIJSSEL, 7607 LM, NETHERLANDS | +31650506177 |  SCORPIOGYM@HOTMAIL.COM